L’objectiu és informar i acompanyar a les comunitats de propietaris que es vulguin acollir a l’ajuda

Després d’aconseguir 8.179.512,12 € de cara a propers ajuts de rehabilitació d’edificis lligats als fons Next Generation per tal de millorar els edificis en matèria d’eficiència energètica, conservació i reparació, l’Ajuntament de Tarragona es reunirà demà, 10 de novembre, amb nombroses associacions veïnals per explicar aquesta ajuda amb l’objectiu que la informació arribi al màxim de persones possibles.

La consellera d’Habitatge, Eva Miguel; la consellera de Relacions amb Associacions i Entitats Ciutadanes, Maria José López; i la consellera de Serveis Socials, Inés Solé, es reuniran demà a la tarda amb totes les entitats veïnals dels barris que es poden acollir a aquests ajuts. Estan convocades les associacions de veïns de diversos barris de Ponent, dels barris marítims i del centre de Tarragona, així com les entitats veïnals de Sant Pere i Sant Pau i de Sant Salvador.

“Seguint amb la línia comunicativa de la conselleria d’Habitatge, el primer pas era organitzar aquesta xerrada per explicar en què consisteixen aquests ajuts per tal que les entitats veïnals puguin difondre la informació a les comunitats de propietaris”, ha manifestat Miguel, que ha destacat que l’objectiu “és poder informar, acompanyar i ajudar a totes les comunitats de propietaris que es vulguin acollir a aquesta ajuda”. En la mateixa línia, Solé ha detallat que “per ajudar i acompanyar a les comunitats de propietaris a organitzar-se per poder optar als ajuts, s’implementaran accions conjuntes amb el programa de mediació comunitària Escales actives gestionat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona”. Per la seva banda, López ha lloat la tasca de les associacions veïnals de la ciutat, les quals “són imprescindibles per vehicular la informació que l’administració local vol fer arribar a la ciutadania, son un interlocutor imprescindible”.

Les ajudes s’adrecen a les comunitats de propietaris d’edificis d’entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP), que son zones que des de l’Ajuntament de Tarragona s’han considerat prioritàries per l’estat en què es troben els seus edificis. “Aquesta línia d’ajuts se suma a les nombroses accions encaminades a la construcció i a la rehabilitació que s’estan duent a terme perquè Tarragona disposi d’un parc d’habitatge de qualitat”, ha manifestat Miguel, que ha apuntat que aquesta convocatòria “és una oportunitat per millorar la situació de degradació que pateixen alguns edificis, com ara diversos que es troben a Campclar i que son propietat de la Generalitat”. La conselleria d’Habitatge ja ha dut a terme reunions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per sol·licitar que es presenti a la convocatòria amb l’objectiu de rehabilitar els habitatges de protecció oficial ubicats a Campclar.

En el marc d’aquests ajuts, des de la conselleria d’Habitatge s’estan fent altres accions en paral·lel amb l’objectiu que la informació sobre la convocatòria arribi a totes les comunitats de propietaris que s’hi poden acollir. En aquest sentit, s’han fet una reunió amb el Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de Tarragona per tal que pugui fer difusió i gestionar els ajuts a través de la seva Oficina Tècnica de Rehabilitació. A partir del desembre es posarà en marxa una campanya de difusió amb diferents materials informatius.

Obertura de la convocatòria, requisits i quanties màximes

Està previst que la convocatòria s’obri abans de finals d’aquest any i, un cop oberta, les comunitats de propietaris podran sol·licitar aquests ajuts. Per acollir-se a la convocatòria s’han de complir determinades característiques constructives i de qualificació energètica dels edificis. No obstant això, cada comunitat pot acollir-se a la realització d’aquelles obres necessàries de conservació i reparació de danys i patologies, que garanteixin l’habitabilitat, així com les necessàries per millorar la seguretat, accessibilitat, salubritat i protecció contra el soroll.

Hi ha una quantia màxima subvencionable per habitatge i aquesta quantitat va en funció, entre altres criteris, del percentatge d’estalvi energètic aconseguit. No obstant això, la subvenció pot arribar al 100% del cost de les obres si s’identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica.

Entorns residencials de rehabilitació programada

Per participar en aquests ajuts, l’Ajuntament de Tarragona havia d’escollir els barris o zones més degradades de la ciutat i/o a més possibilitats de poder optar a les subvencions per les seves característiques constructives. En aquest sentit i d’acord amb les dades de l’estudi previ elaborat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics de Tarragona sobre la situació del parc d’habitatges de Tarragona i la realitat socioeconòmica dels seus barris, es van establir els següents criteris:

-Habitatges plurifamiliars. Més del 90 % de la població resideix a un bloc d’habitatges, un fet que determina que les accions de millora haurien d’anar encaminades a actuar sobre les edificacions plurifamiliars.

-Construccions entre els anys 1950 i 1980. Els edificis construïts entre 1950 i 1981 són sense cap mena de dubte els que presenten unes condicions més deficients i greus carències a l’envoltant tèrmica i les instal·lacions. A més, podrien assolir una gran millora amb inversions relativament importants a diferència dels habitatges anteriors a 1950.

-Barris amb renda inferior al 20 % de la renda més alta de la ciutat (Barris de Llevant).

D’acord amb aquests criteris, es van definir aquests entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP):

-Eixample.
-Barris Marítims.
-Barris Ponent (s’inclou Torreforta, Bonavista, Camp clar, Icomar, Riu Clar, Torreforta, La Granja, El Pilar, Camp Clar, Parc Riu Clar, La Floresta i l’Albada).
-Sant Pere i Sant Pau.
-Sant Salvador.

Aquí podeu consultar els ERRP delimitats. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya també ha signat un conveni amb l’Institut catala de Finances, Avalis, i entitats financeres per al finançament a les comunitats de propietaris per als ajuts a la rehabilitació residencial.

Més informació a:

Diari de Tarragona 11 de novembre de 2022

Dari Més Tarragona 11 de novembre 2022