Avís legal i condicions d’ús

INFORMACIÓ LEGAL

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini smhausa.cat és de la propietat de SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb domicili a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona.

CONDICIONS D’ÚS

1 – CONDICIONS D’ACCÉS

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a Smhausa.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés al web implica la lectura i acceptació d’aquestes condicions i instruccions. Mitjançant l’accés i l’ús de Smhausa.cat l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés. L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2 – CONDICIONS D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix Smhausa.cat, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari ha d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social. Finalment, l’usuari ha d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal. En conseqüència, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a Smhausa.cat sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

3 – OBJECTE

L’objectiu del portal Smhausa.cat és facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa el SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A.; així mateix, també pretén difondre les activitats i oferta de serveis, i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4 – CONTINGUTS

Les dades i continguts que apareixen publicats a Smhausa.cat hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats. SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de Smhausa.cat, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5 – RÈGIM DE RESPONSABILITATS

SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a Smhausa.cat originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet. SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no pot garantir l’accés a Smhausa.cat sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l’Ajuntament. SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació per Smhausa.cat. Còpies temporals (catching) Es recomana a l’usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada. SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a Smhausa.cat. Continguts SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a Smhausa.cat. SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A.  no pot garantir la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats a Smhausa.cat, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s’ha de contrastar amb d’altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l’usuari. Finalment, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal Smhausa.cat, puguin oferir a les persones usuàries.

6 – DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els elements del portal Smhausa.cat (inclosos, sense caràcter limitatiu, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., llevat alguns continguts gràfics que han estat dissenyats fent servir recursos Freepik sota llicència d’atribució. Els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva. En concret, i sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l’ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de Smhausa.cat, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

7 – VINCLES O ENLLAÇOS AMB O DES D’ALTRES WEBS EXTERNS

Quan s’estableixi l’enllaç amb Smhausa.cat no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa. La presència a Smhausa.cat d’enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

  1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
  2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquestes webs o portals externs.
  3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  4. Els termes o condicions d’ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
  5. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

 

8 – JURISDICCIÓ APLICABLE

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.