L’Ajuntament de Tarragona ha comprat, al llarg de l’actual mandat, un total de 36 habitatges a través del tempteig i retracte amb l’objectiu de donar resposta a l’emergència habitacional. És una xifra que supera amb escreix les dades anteriors —quan només s’havia adquirit un pis—, assolint un màxim històric pel que fa a l’adquisició d’habitatge per part del consistori. “La màxima prioritat de la Conselleria d’Habitatge és garantir el dret d’accés a un habitatge digne a tothom i per això hem posat en marxa una política enfocada a atendre la situació d’emergència habitacional”, ha manifestat la consellera d’Habitatge, Eva Miguel, que ha assenyalat que una de les “accions imprescindibles per promoure l’habitatge com un dret bàsic és l’increment del parc públic d’habitatges. La intenció és continuar adquirint pisos per ampliar al màxim possible aquest parc a la ciutat”, ha destacat.

La compra d’habitatge s’ha dut a terme mitjançant la partida pressupostària de més de 2 milions d’euros destinada a l’adquisició d’habitatge, a través de la qual encara es podran comprar quatre habitatges més. I el pressupost previst per aquest any 2023 (mig milió d’euros) permetrà adquirir gairebé una desena d’habitatges més.

La consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Inés Solé, ha fet també repàs de la feina feta. Solé ha destacat que l’increment de pisos per part d’SMHAUSA “ha permès atendre a un major nombre de necessitats i  l’augment del pressupost destinat a emergència habitacional ha permès incrementar els recursos destinats a allotjaments provisionals de diferent naturalesa per no deixar ningú enrere”. Dels 36 habitatges adquirits per la Conselleria d’Habitatge, 27 s’han rehabilitat i llogat a famílies usuàries de l’IMSST. A més, actualment l’IMSST disposa també de 12 pisos més (7 amb contracte de lloguer amb SMHAUSA i 5 amb l’Agencia Catalana d’Habitatge a través d’un conveni de col·laboració) destinats a allotjaments temporals d’urgència. Dos d’aquests pisos s’han destinat a habitatges de transició per a persones sense sostre, un per a homes i un altre per a dones, acollint un total de 9 persones.

Fora d’aquests pisos, es van destinar només al 2022, 15.745 € en ajuts puntuals d’urgència per fer front a l’allotjament de persones a través de pensions, hostals o apartaments; allotjant una mitjana mensual d’una cinquantena de persones.

Finalment, cal destacar que la intervenció tècnica i de mediació duta a terme des de l’IMSST aconsegueix aturar més del 80 % dels desnonaments previstos, comptabilitzats entre 1 a 3 desnonaments diaris.

Solé ha posat de manifest que, “tot i l’esforç fet i la resposta donada davant la crisi habitacional que vivim, la realitat a la ciutat de Tarragona és dramàtica, com a moltes ciutat, perquè la problemàtica és de país. No només l’Ajuntament ha de donar resposta a aquesta situació, sinó que necessitem que les altres administracions també responguin”. Solé ha continuat afirmant que “l’Administració que ha de garantir el dret a l’habitatge, la Generalitat, no ha fet els deures. El sistema i el marc jurídic han fracassat i per això és crucial que la partida destinada a habitatge social no decaigui, seria una temeritat i una violació dels drets humans per part de l’Administració”. “En canvi —manifesta la consellera— la Generalitat, amb els nous pressupostos, disminueix la partida destinada a Habitatge, tot obviant el que requereix l’emergència que vivim”.

La consellera de Serveis Socials ha lamentat que des de la Generalitat de Catalunya no es doni resposta a les resolucions positives de la Mesa d’Emergència i comuniqui als ens locals que han de ser ells qui proporcionin aquests habitatges d’emergència.

Consulteu les notícies:

https://www.tarragona.cat/la-ciutat/noticies/noticies-habitatge/2023/lajuntament-de-tarragona-assoleix-el-maxim-historic-en-ladquisicio-dhabitatge-per-donar-resposta-a-lemergencia-habitacional

https://www.noticiestgn.cat/2020/10/23/lajuntament-invertira-150-000e-en-habitatge-social/

https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2023/03/16/tarragona_registra_entre_una_tres_ordres_desnonaments_dia_135135_1091.html

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/tarragona-registra-de-uno-a-tres-desahucios-al-dia-pero-el-80-consigue-frenarse-NG14126193