Aquest document recull tots els recursos que ofereix el consistori i aquesta és una de les actuacions previstes al Pla Local de l’Habitatge aprovat el maig de l’any passat

L’Ajuntament de Tarragona ja té a punt el catàleg de serveis i recursos en matèria d’habitatge. Aquesta és una de les actuacions previstes al Pla Local de l’Habitatge 2021-2026, aprovat el maig de l’any passat. “Actualment, no existia cap recurs d’aquest tipus que aglutinés tota la informació disponible en matèria d’habitatge”, explica el conseller d’Habitatge, Nacho García Latorre. Fins ara, per rebre aquesta informació, els usuaris només es poden dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona. “Aquest document permet al ciutadà disposar d’aquesta informació sense sortir de casa. La nostra finalitat és donar la millor informació possible, de forma completa, clara i transparent”, afegeix el conseller García Latorre.

L’Ajuntament de Tarragona té conselleria d’habitatge i presta els serveis en aquesta matèria bàsicament a través de dos organismes diferents. Per una banda, h¡ ha el Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA) i, per una altra, l’Oficina d’Habitatge.

Els serveis en matèria d’habitatge es presten principalment a través d’SMHAUSA, que neix l’any 1989 fruit del Patronat Municipal de l’Habitatge que donà continuïtat a les noves actuacions, propòsits, i una filosofia millorada. “L’Ajuntament de Tarragona té l’objectiu de garantir un habitatge digne per a tots els ciutadans i ciutadanes, per això des del Servei Municipal de l’Habitatge treballem per facilitar el seu accés a tots els sectors de la societat”, remarca el conseller d’Habitatge, Nacho García Latorre.

Per altra banda, hi ha l’Oficina d’Habitatge, que és una finestra que es troba a carrer descalços, 11-15 i que mostra al ciutadà totes les opcions que té a l’hora de trobar un habitatge, com fer-ho, i les actuacions que s’estan duent a terme. Alguns dels serveis que duu a terme són: sol·licituds d’Habitatges d’HPO, gestió de la borsa de mediació per al lloguer social, ajuts i subvenciones en matèria d’habitatge i cèdules d’habitabilitat.

El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. “no desenvolupa una tasca d’assistència social sinó que mira de corregir els desequilibris que es produeixen en un mercat tan competitiu com és l’immobiliari, per tal d’oferir als tarragonins i tarragonines l’accés a un habitatge digne i assequible”, explica la consellera de Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials, Cecília Mangini. Per aquest motiu, s’ha elaborat un mapa conceptual, que està a la disposició dels ciutadans a les diferents webs municipals (SMHAUSA, IMSST i Ajuntament de Tarragona). Aquest mapa conceptual recull tots els serveis que actualment el ciutadà té disponibles en matèria d’habitatge. Una informació recollida a la web i que conté tot el que cal saber i com s’ha de realitzar el tràmit telemàticament, sempre que sigui possible. A més, s’indica l’organisme encarregat de la seva gestió i tramitació, així com un enllaç directe al web de l’organisme per demanar cita prèvia.

Referent de proximitat a la ciutadania

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) té la missió de ser el referent de proximitat a la ciutadania i al territori, que es constitueix com la porta d‘entrada al sistema públic de serveis socials de Catalunya. “Tenim la missió d’empoderar les persones i les comunitats; contribuir a la millora dels vincles personals, familiars i socials; protegir les persones que tenen dificultats per actuar autònomament; i prevenir situacions de risc social mitjançant equips professionals capaços d´oferir una visió i una atenció integral i integradora”, afegeix la consellera Mangini.

Està format per un equip de 145 professionals multidiciplinars, que presten els seus serveis amb vuit punts físics d’accés directe de la ciutadania, una centraleta única d’atenció i una seu central administrativa i de gestió interna situada a la plaça Prim, 6.

En matèria d’habitatge, s’encarreguen de prevenir i tractar les situacions de risc social i residencial de les persones més vulnerables, principalment per evitar atendre la manca d’habitatge i/o el risc de perdre’l.

Per acomplir aquesta tasca, l’IMSST va crear un equip de professionals que prèvia valoració dels tècnics socials dels equips bàsics de serveis socials, poden derivar a persones que es troben en situació de possible pèrdua d’habitatge

Donat, que són varis els organismes que presten serveis en matèria d’habitatge s’elabora el catàleg de serveis en habitatge la principal finalitat del qual és proporcionar al ciutadà la informació necessària perquè conegui quins serveis es presten en matèria d’habitatge i on s’han de dirigir per poder-los tramitar presencialment o telemàticament.

Notícia publicada a:

Diari més Tarragona

Tarragona Digital

Tarragona radio