Consell d’administració del Servei Municipal de l’Habitatge

President:

Sr. Ignacio García Latorre

 

Vicepresident:

Sr. Josep Maria Milà Rovira

 

Vocals:

Sra. Laura Mellado Dalmases (PSC)

Sra. Sandra Ramos García (PSC)

Sra. Estefania García Esteve (PSC)

Sr. Bernardo Álvarez Merino (PSC)

Sra. Maria José López García (ERC)

Sra. Mª Elisa Vedrina Conesa (PP)

Sr. Enric Casanovas Ripoll (PP)

Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés (PP)

Sr. Jaime Duque Moreno (VOX)

Sra. Maria José Rivas Hernández (JUNTS)

Sr. David Ferré Gutiérrez (JUNTS)

Sr. Francesc Martínez Casanellas (ECP)

Sr. Daniel Casas Juárez (ECP)

 

Gerent:

Jordi Dies Monclús