Consell d’administració del Servei Municipal de l’Habitatge

Presidenta:

Sra. Eva Miguel Gascon (CUP)

 

Vocals:

Sr. Xavier Puig i Andreu (ERC)

Sr. Carles Farré i Brull (ERC)

Sra. Maria del Carme Mas i Morillas (ERC)

Sra. Gemma Marcos i Rodriguez-Peral (ERC)

Sra. Patricia Botez i Voicu (ERC)

Sr. Francisco Alarcón Cintas (ECP)

Sr. Albert Puñet Blanco (JXT)

Sr. Josep Ramon Tules (JXT)

Sra. Irene Mallol Bosch (JXT)

Sra. Maria Cristina Campos Álvarez (PP)

Sra. Lorena de la Fuente Vilaltella (Cs)

Sr. Josep Maria Milà Rovira (PSC)

 

Gerent:

Jordi Dies Monclús