Què és SMHAUSA?

Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

Presentació

 

L’accés a l’habitatge és i ha estat sempre tant una necessitat com un dret constitucional per al ciutadà i ciutadana. Tanmateix, avui en dia, no tothom pot gaudir d’un habitatge digne, és per això, que cal lluitar per facilitar el seu accés a tots els sectors de la societat.

Amb aquesta finalitat, el Servei Municipal de l’Habitatge s’ha proposat un objectiu ben clar: atendre les mancances d’habitatge, tot aprofitant la legislació urbanística, per tal que aquest servei doni resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes en la matèria que li és pròpia.

El Servei Municipal de l’Habitatge neix l’any 1989 fruit del Patronat Municipal de l’Habitatge que donà continuïtat a aquest amb noves actuacions, propòsits clars, i una filosofia millorada.

Així doncs, l’Oficina d’Habitatge és una finestra que mostra al ciutadà totes les opcions que té a l’hora de trobar un habitatge, com fer-ho, i les actuacions que s’estan duent a terme. Alguns dels serveis que duu a terme són: la rehabilitació de façanes, l’accés assequible de l’habitatge i la dinamització del mercat de lloguer.

El Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. no desenvolupa una tasca d’assistència social sinó que mira de corregir els desequilibris que es produeixen en un mercat tan competitiu com és l’immobiliari, per tal d’oferir als tarragonins i tarragonines l’accés a un habitatge digne i assequible.

Garantir un habitatge digne per a tots els ciutadans i ciutadanes és una tasca difícil però no impossible, i amb esforç i treball conjunt confiem arribar fins al cim d’aquesta muntanya que ens proposem com a meta.

Aquí podeu consultar el catàleg de serveis en materia d’habitatge de l’Ajuntament de Tarragona.

Consell d'administració

Coneix els Membres del Consell del Servei Municipal de l’Habitatge

Passat, present i futur

Memòries d’actuacions i objectius estratègics del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes