Política de privacitat i cookies

TITULARITAT DE LA WEB
D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini smhausa.cat és de la propietat de SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb domicili a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades. Tota la informació que es recull a Smhausa.cat és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1 – TRACTAMENT DE LES DADES
Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin. Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de personals a les quals es tingui accés a conseqüència del registre a Smhausa.cat. Només es demanarà el registre de dades personals quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de Smhausa.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats. Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat. Finalment, SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. garantirà que tant les aplicacions informàtiques, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Informació sobre el tractament de dades personals
Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., amb NIF A-43542380, i amb seu a Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona. info@tarracohabitatge.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd@tarracohabitatge.cat
Finalitat: Atendre la seva petició i donar resposta, així com la gestió de les persones de contacte, i gestionar la seva petició de cita prèvia.
Legitimació: Les dades són tractades d’acord amb l’interès legítim d’aquesta entitat vers les persones de contactes i per poder atendre la seva petició de cita prèvia essent necessàries per aquest Servei.
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable.
Destinataris: El Responsable no comunicarà les dades a tercers.
Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona o al delegat de Protecció de Dades dpd@tarracohabitatge.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

2 – TRANSACCIONS SEGURES
Les comunicacions de dades personals a SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A. mitjançant el portal Smhausa.cat es produiran sempre dintre d’un entorn segur. Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i el SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A., i que no hi poden accedir terceres persones. El símbol del candau en el seu navegador (com per exemple, quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

3 – POLÍTICA DE GALETES (COOKIES)

Els informem que a la nostra web, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més personalitzat als usuaris de la web.

Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador guarda quan es navega per pàgines web i aplicacions. En general, aquestes tecnologies poden servir per finalitats molt diverses, com per exemple, reconèixer-te com a usuari, obtenir informació dels teus hàbits de navegació o personalitzar la forma en que es mostra el contingut.

SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A a la seva web utilitza “cookies” de tercers, i en concret Cookies d’anàlisi. Aquestes  són  tractades per tercers i  ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així poder realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que realitzen els usuaris del servei ofert. Per això, s’analitza la seva navegació a la nostra web amb la finalitat de millorar la nostra oferta de productes i serveis. El tercer és  Google Analytics, que és un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix   Google Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació i emmagatzema la informació recollida per les “cookies” a servidors dels Estats Units existint una transferència internacional de dades, i per tant, acceptant a la mateixa,mitjançant l’acceptació a aquestes cookies.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça IP d’accés; els informem que aquestes seran tractades sota la responsabilitat de  SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen a la web i la informació que s’obté, essent el seu consentiment la base de legitimació d’aquest tractament. Aquestes dades seran transmeses a les empreses gestores de les cookies i seran conservades d’acord amb els paràmetres estipulats per aquestes empreses. Aquestes dades seran transferides a tercers països, podent obtenir informació al respecte a la pròpia política de Google:  https://policies.google.com/privacy?hl=es

Conforme allò disposat en la normativa de protecció de dades personals, li informem que pot revocar aquestes autoritzacions a través del seu propi navegador o exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades  es pot dirigir a: Carrer dels Descalços, 15 43003 Tarragona. info@tarracohabitatge.cat o bé enviant un correu electrònic a : dpd@tarracohabitatge.cat

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a : dpd@tarracohabitatge.cat

S’informa a l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça d’ IP de l’usuari amb cap altra dada que disposi, i per tant, ho farà totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES

En qualsevol cas, l’ usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas  pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l’ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Safari para IOS (Iphone, IPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Si es desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links:
www.aboutcookies.org
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades, implica que l’usuari presta el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a SERVEI MUNICIPAL DE L’HABITATGE i ACTUACIONS URBANES S.A a través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de :info@tarracohabitatge.cat

4 – LEGISLACIÓ APLICABLE
La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals serà tractada de conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 General de protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.