Borsa de mediació lloguer social

Que és la Borsa de mediació de lloguer social?

L’Oficina local de l’habitatge gestiona la Borsa de mediació de lloguer social que, en col·laboració amb el Departament d’Habitatge de la Generalitat i Agència de l’habitatge de Catalunya, té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer a preus moderats.

La Borsa de lloguer és un servei que actúa d’intermediari en el mercat privat de lloguer. Consisteix en la mediació entre propietaris i propietàries d’habitatges i demandants de lloguer, per tal de facilitar la formalització de contractes d’arrendament d’habitatge tenint en compte les condicions d’ambues parts.

 • Es nodrirà d’habitatges nous o existents del mercat lliure que estiguin desocupats i que disposin de cèdules d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.
 • La renda màxima serà de 550 euros.
 • El contracte de lloguer serà d’un any prorrogable fins a 5 (segons LAU).

Avantatges per al propietari:

 •  Trobem un llogater per l’habitatge buit.
 •  Servei gratuït d’informació i assessorament durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat mitjançant la Borsa.
 •  Régim de coberturas de l’Avalloguer (fins a 6 mesos).
 •  Obtenció d’una renda segura, repercutint legalment una part de les despeses al llogater.
 • Assegurança de defensa jurídica i multirisc gratuïta durant la vigència del contracte que el mobiliari i electrodomèstics no es contemplen a l’assegurança.
 •  Tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.

Pots consultar el model d’encàrrec de gestió.(Encarrec-gestio-borsa)

 

Avantatges per al llogater:

 •  Recerca d’un habitatge adient a les seves necessitats i possibilitats de pagament.
 •  Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries, contemplades a la legislació vigent i amb control del compliment de retorn.
 •  Informació, assessorament, tramitació, gestió i redacció dels contractes i seguiment de la relació contractual.
 • Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer que li puguin correspondre.

Adreça:
Oficina Local de l’Habitatge
Carrer dels Descalços, 11
43003 Tarragona

Telèfon de contacte:
977 244 056 (Extensió 2)

Horari d’atenció de l’oficina:
8.30 h a 13:30 h.
Assegura’t la visita. Demana cita prèvia

Correu electrònic:
info@oficinahabitatgetgna.cat

Cita prèvia

Demana cita prèvia a l'oficina local de l'habitatge. Et donarem informació, assessorament sobre ajuts, cédules, lloguer social i mediació sobre problemas d’habitatge.