El 27 de juny de 2022 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual es prorroga les mesures aprovades pel Govern a l’anterior Reial Decret Llei 6/2022, de 29 de març, i que establien, de manera temporal i excepcional, la limitació a l’actualització de les rendes de lloguer als contractes de lloguer d’habitatge habitual i permanent.

 • A quins contractes afecta la mesura?
  Amb la pròrroga aprovada pel Govern, la limitació a l’actualització de les rendes de lloguer afectarà els contractes d’arrendament d’habitatge habitual i permanent (queden exclosos els de renda antiga, locals, contractes de temporada, etc.) que compleixin una anualitat de vigència en el període comprès entre el 31 de març i el 31 de desembre del 2022.
 • En què consisteix aquesta limitació?
  En revisar el contracte, les parts podran pactar quin serà l’increment a aplicar, i en absència d’aquest pacte l’increment de la renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’índex de Garantia de Competitivitat publicat a la data actualització, segons s’explica a continuació.
 • Quin és l’índex de Garantia de Competitivitat a aplicar?
  En virtut de la Llei 2/2015, del 30 de març, quan la taxa de variació d’aquest índex se situï per sota del 0% es prendrà aquest valor com a referència, és a dir, no s’aplicarà la revisió. Quan la taxa se situï per sobre del 2%, aquest índex es prendrà com a valor màxim per a l’actualització.
 • Què passa si l’arrendador és una gran tenedor?
  En aquest cas, la possibilitat de pacte sobre l’increment a aplicar tindrà el límit del 2%, per la qual cosa no es podrà pactar una revisió que suposi aplicar un índex superior.
  Per contra, quan l’arrendador no tingui la consideració de gran tenidor, podrà pactar amb l’arrendatari un increment superior, i només si no s’arriba a assolir aquest pacte, s’aplicarà el límit del 2%.

Per més informació podeu consultar l’última noticia que vam publicar al respecte.