Els edificis es situarien en dues parcel·les municipals del Pla d’Actuació 111 (antic PP-10). El projecte inclou habitatges de 78m2, aparcaments, trasters, locals comercials en edificis energèticament eficients

Aquest dilluns, l’Ajuntament de Tarragona va presentar un projecte per a la  construcció d’un total de 223 d’habitatges de lloguer social a la convocatòria del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation UE. Està previst que aquesta convocatòria es resolgui abans de l’octubre del 2022 i que les promocions es finalitzin abans del juny de 2026. La consellera d’Habitatge i presidenta d’SMHAUSA Eva Miguel ha destacat que aquest projecte “vol per una banda, facilitar l’accés al lloguer a persones que actualment, amb els preus de mercat, no poden accedir a un habitatge. I per l’altra, incidir amb els preus de mercat a la ciutat, amb aquest augment exponencial del parc d’habitatge de lloguer públic.”

SMHAUSA ha presentat dos sol·licituds, la primera és per la construcció a la parcel·la M3 del Pla Parcial 10 de 160 habitatges de 78m2 útils computables de mitjana amb 160 places d’aparcament, 160 trasters, així com 2 locals comercials i 25 places d’aparcament comercial en dos edificis de 6 i 14 plantes d’alçada més àtic, amb zona ajardinada i eficients energèticament. El pressupost de construcció  és de 28,7 milions d’euros i s’ha demanat una subvenció de 6,9 milions d’euros. Els habitatges es llogaran a 6,63€/m2 i els aparcaments a 3,31€/m2. Es preveu que almenys el 25% dels habitatges estiguin reservats per a joves menors de 35 anys i un altre 25% per a persones majors de 65 o amb grau de discapacitat. La consellera Eva Miguel ha explicat que “aquesta promoció es vol realitzar en col·laboració publico-privada. S’està estudiant la possibilitat de cedir el sòl en dret de superfície a una Fundació del tercer sector que formi part de Cohabitac”. Aquesta fórmula permet que passat el termini de 75 anys, el sòl i la construcció reverteixi a l’Ajuntament en un estat òptim de manteniment durant aquest termini.

La segona de les sol·licituds és per la construcció de 63 habitatges de 72 m2 útils computables de mitjana a la parcel·la M5, també al PP10. Es tractaria d’un edifici de 6 plantes més àtic que també inclouria 74 places d’aparcament i 2 locals comercials. Els habitatges tindrien un preu de lloguer de 6,63€/m2 (478€) i els aparcaments de 3,31€/m2 (50€). Es preveu una reserva d’almenys el 25% per joves amb menys de 35 anys i un altre 25% per persones majors de 65 o amb grau de discapacitat. En aquest cas el pressupost d’execució és de 11,5 milions d’euros i la subvenció sol·licitada és de 2,7 milions d’euros. Es preveu que la promoció es realitzi i gestioni directament des de SMHAUSA, tot i que es poden estudiar fórmules alternatives.

Demanda de lloguer social de la ciutat 

Actualment, el municipi de Tarragona compta, segons les dades de l’Agència de l’Habitatge, amb 2.887 habitatges amb qualificació d’habitatge de protecció oficial vigent. D’aquests, únicament 201 estan destinats al lloguer (8% respecte el total d’habitatges protegits). A l’altre costat, al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, al juliol de 2022 compta amb 3.171 unitats de convivència. D’aquestes, 2.668 busquen un habitatge de lloguer, 1.166 lloguer amb opció de compra i 929 habitatges per adquirir en règim de propietat. La consellera Eva Miguel ha posat en relleu que “la concessió d’aquests ajuts permetria, a meitats de 2026,  posar a disposició dels demandants d’habitatge, 223 habitatges nous a la ciutat de Tarragona a preus assequibles i que en cap cas es desqualificaran, per la qual cosa que sempre estaran destinats al lloguer social”.

Més notícies:

Diari de Tarragona

Tarragona presenta un projecte per construir 223 pisos de lloguer social (catalunyadiari.com)

L’Ajuntament de Tarragona vol construir 223 pisos de lloguer social a l’antic PP-10 (diarimes.com)

L’Ajuntament de Tarragona sol·licita els fons Next Generation per construir 223 pisos de lloguer social | NacióTarragona (naciodigital.cat)