La Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte del Pla territorial sectorial de l’habitatge de Catalunya, que actualment es troba en fase d’informació pública. Es pot consultar a https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/projectesnormatius/entramit/projdecret/pla_habitatge/

El Pla es exigent per les Administracions públiques amb competències en habitatge, en quan a l’obtenció d’habitatges destinats a polítiques socials. Sobre tot per les administracions locals, doncs fixa un calendari que els demana assoli uns determinats ratis d’habitatge social al municipi, més exigent per les àrees declarades de demanda residencial forta i acreditada. En termes generals, es pretén incrementar el parc d’habitatges socials a Catalunya en un 7% en quinze anys. I més concretament, pretén que els municipis assoleixin un parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% en aquest termini.

El punt avui ens explica “el full de ruta per el futur de l’habitatge a Catalunya” 29DGIR_019_29DGIR_019_CO_202111 (apcebcn.cat)