L’Ajuntament de Tarragona ha obert la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer social.  Aquestes subvencions pretenen augmentar el número de pisos a la borsa de lloguer social, mobilitzar els habitatges per pal·liar la problemàtica referent als pisos buits i contribuir augmentar els habitatges llogats a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social gestionats per el Servei Municipal de l’Habitatge . A més també pot ser un impuls per dinamitzar als professionals del sector: paletes, lampistes i petits constructors de la ciutat”.

Hi ha disponible un pressupost de 1,1 milions d’euros i l’ajut es podrà sol·licitar fins al 30 de juny de 2022. La subvenció cobreix el 100% del cost de l’obra fins a un màxim de 18.000€ per habitatge.

Aquestes ajudes es dirigeixen a arrendadors que tenen la intenció de posar en condicions adequades els seus habitatges (fins un màxim de 5) per llogar-los a través de la borsa de mediació del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA). Els habitatges poden tenir qualsevol antiguitat, i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres.

Aquesta subvenció podrà cobrir despeses com les reformes de cuines, banys o  instal·lacions – d’aigua, gas, calefacció, sanejament-. També s’inclouen les intervencions de millora de l’aïllament tèrmic o acústic, així com el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació manteniment com pintura, terres, portes, finestres, etc. També està previst que la subvenció pugui cobrir llicències d’obres, taxes i impostos municipals, sempre que no s’hagin beneficiat de la bonificació de fins al 95%.

Un cop rehabilitats, aquests habitatges s’oferiran en lloguer a través de la borsa municipal, a preus entre un 10% i un 20% per sota de mercat. A canvi, es donaran garanties als propietaris en el cobrament de les rendes de lloguer, el manteniment de l’habitatge i la gestió del contracte.

Aquests ajuts es podran tramitar a la OMAC i a través de la web de l’Ajuntament. Per a més informació: https://www.tarragona.cat/ajuts-per-a-la-rehabilitacio-de-pisos-destinats-al-lloguer-social