Tarragona es va declarar àrea de mercat tens per la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. Declaració que es va renovar el 21 de setembre per la Resolució DSO/2812/2021. ¿Això que implica per els arrendadors i llogaters de la ciutat de Tarragona?

Si has signat un contracte de lloguer d’habitatge habitual i permanent a partir del 22 de setembre de 2020 a Tarragona el preu del lloguer o bé, l’has renovat amb un increment de preu o durada del contracte, la teva renda es troba limitada per Llei. A grans trets, aquesta limitació diferencia bàsicament entre dos supòsits:

Per una banda, els habitatges que es lloguen per primer cop, la renda pactada no pot superar el preu de referència. I per altra banda, els habitatges que ja han estat llogats anteriorment, és a dir, que s’han llogat algun cop a partir del 22 de setembre de 2015, la renda pactada no pot superar el preu de l’últim contracte, actualitzat amb l’Índex de Garantia de Competitivitat ni el preu de referència.

El preu de referència es calcula a partir de l’Índex de referència de preus de lloguer de Catalunya, que es pot consultar a http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

A més, es poden tenir en compte per calcular el preu determinades característiques de l’habitatge i les obres de millora realitzades a l’habitatge durant l’últim any.

Si vols conèixer millor el funcionament d’aquesta normativa i calcular la teva renda, entra al següent enllaç:

Per més informació, també pots consultar el web de Agència l’habitatge de Catalunya (gencat.cat)