L’Oficina Local de l’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona participarà a la Jornada sobre el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial que organitza Gestors de l’Habitatge Social de Catalunya.

La Directora de l’Oficina Local de l’Habitatge de Tarragona, Alberta Sanchez, participarà a la taula rodona de la Jornada sobre el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, que organitza Gestors de l’Habitatge Social de Catalunya el pròxim 9 de març de 10h a 12h, per explicar l’experiència municipal respecte el funcionament d’aquest Registre.

Acompanyats de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en aquesta jornada es vol fer un repàs sobre el funcionament del registre de sol·licitants d’HPO i compartir experiències sobre la implementació, la gestió del registre i la seva aplicació, així com tenir una visió sobre l’orientació i perspectives a futur.

El Registre de Sol·licitats d’HPO és un registre públic al qual es pot inscriure qualsevol persona amb residencia en un municipi de Catalunya i tindrà una vigència d’un any.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial o d’un habitatge de la borsa de mediació per al lloguer social és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

El programa i els participants de la jornada són els següents:

 • Lídia Guillén – Presidenta de GHS ens donarà la benvinguda a la
 • Jaume Fornt – Director de l’AHC, ens parlarà sobre les polítiques
  actuals de l’Agència i dels temes més importants a dia d’avui en
  relació a l’habitatge social.
 • Cristóbal Navarro – Cap de l’Àrea d’Administració i
  Contractació Patrimonial, i actual responsable del Registre, sobre el
  Registre de Sol·licitats d’HPO.
 • Taula rodona amb:
 • Esther Ródenas – Directora Tècnica del Registre de Sol·licitants
  i Adjudicació d’Habitatges de l’Institut Municipal de l’Habitatge i
  Rehabilitació de Barcelona.
 • Jordi Núñez – Gerent de PROMUSA
 • Ivan Rubino – Director de Patrimoni de VIMUSA
 • Alberta Sánchez – Directora de la OLH de l’Ajuntament de Tarragona.