El dia 30 de març a les 19h es va constituir el Consell de l’Habitatge de Tarragona. La creació d’aquest òrgan sorgeix del Pla d’Habitatge 2021-2026 de la ciutat i és un òrgan de caràcter consultiu i de participació ciutadana, amb capacitat d’elaborar propostes constructives que guiïn la política d’habitatge de la ciutat. Té l’objectiu de recollir opinions, debatre i promoure la cooperació i la col·laboració entre les entitats i agents econòmics i socials del sector de l’habitatge i l’Ajuntament i el seus òrgans per proposar, planificar i programar les actuacions en matèria municipal d’habitatge.  En concret, el Consell:

  • Farà propostes i suggeriments sobre qualsevol assumpte en matèria d’habitatge.
  • Elaborarà els informes i els dictàmens que li sol·liciti el conseller o consellera competent en matèria d’habitatge sobre els instruments de planificació i programació i sobre les actuacions previstes en matèria d’habitatge.
  • Tindrà la resta de competències que li atribueixi la reglamentació d’habitatge.
  • Fomentarà del diàleg permanent entre els agents implicats.
  • S’encarregarà de realitzar el seguiment i control del Pla Local de l’Habitatge de Tarragona.

En la sessió d’ahir, els membres van ser nomenats i van fer una petita presentació. En acabar, la consellera Eva Miguel, va donar per constituït el Consell de l’Habitatge. Posteriorment es va fer una presentació del Pla Local de l’Habitatge 2021-2026, que està en exposició pública fins el 26 d’abril. També es van repassar les accions en matèria d’habitatge que s’han dut a terme darrerament, i es va presentar la nova web d’SMAHUSA. Finalment es va dur a terme la votació dels càrrecs electes: vicepresidència, els cinc membres per la comissió executiva. i els seus el delegat i sotsdelegat executius.  (això ho trauria ho hem deixat per la comissió executiva)

El Consell està constituït per representants de les conselleries d’Habitatge, de Territori i Urbanisme, i de Serveis Socials de l’Ajuntament, grups polítics de l’Ajuntament, Agència de l’habitatge de Catalunya a Tarragona, Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya, Foment i Habitatge del Govern de l’Estat, el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA), l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) així com col·legis professionals, Cambra de la Propietat, associacions, gremis i agrupacions professionals, la Càtedra de l’Habitatge de la URV, associacions de veïns, les plataformes d’afectats per la hipoteca i el Sindicat d’Habitatge de Tarragona.

Més informació: Diari Més