El BOE núm. 46 de 23 de febrer de 2022 ha publicat el “Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica” que entrés en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir, el 24 de febrer del 2022.

Amb aquest Reial decret llei, l’executiu torna a prorrogar només una de les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge establertes al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (que s’han vingut coneixent com a mesures d’escut social) ja que s’amplia fins al proper 30 de setembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments d’habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables, als supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com, en consonància, possibilitat fins al 31 d’octubre de 2022 de sol·licitar compensació per part del arrendador o propietari recollida al Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica a l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports (podeu consultar la nostra Circular núm.088/21 de 4 d’agost de 2021 per conèixer com s’ha articulat aquest mecanisme de compensació a Catalunya). Per contra, s’ha decidit no prorrogar les altres dues mesures que es van posar en marxa el març de 2020 en aquest àmbit: la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda i la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes d´arrendament d´habitatge. Aquestes dues mesures decauran el proper 28 de febrer de 2022.

Més informació a: com m’afecten les mesures Covid SAR-Cov2 i fins quan s’apliquen?