Ahir el Servei Municipal de l’Habitatge (SMHAUSA) va ser nomenat com a vocal de la Junta directiva de l’Associació de Gestors de l’habitatge social de Catalunya (GHS), entitat amb la que porta col·laborant des de fa anys i de la qual forma part com associat.

L’ Associació de Gestors de l’habitatge social de Catalunya agrupa, en un marc estrictament tècnic i professional, empreses públiques d’habitatge, serveis municipals d’urbanisme i habitatge, oficines municipals d’habitatge, promotors socials d’habitatge, organismes sense ànim de lucre i professionals que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya, amb la finalitat de promoure els interessos comuns a totes elles.

Els objectius principals de GHS són potenciar les polítiques socials d’habitatge, amb el convenciment que han d’anar més enllà de la promoció per la venda o lloguer d’habitatges protegits, cercant noves fórmules que garanteixin el dret constitucional a l’habitatge, establir un marc de col·laboració on tots els gestors socials d’habitatge puguin compartir coneixement i experiències amb l’objectiu comú de promoure l’excel·lència, la competitivitat, l’eficàcia i l’efectivitat en el desenvolupament de la gestió de l’habitatge social i fomentar les activitats destinades a proporcionar a totes les persones un habitatge digne que sigui adequat en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Aquesta participació de SMHAUSA en la Junta directiva de l’associació permetrà continuar col·laborant i difondre les necessitats de Tarragona en matèria d’habitatge per facilitar el treball conjunt i transversal entre les diferents entitats de Catalunya per afavorir una gestió més eficient de les polítiques d’habitatge.