El Ple del Tribunal Constitucional per unanimitat ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats contra la Llei 11/2020, de 18 desembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge, que establia límits als preus del lloguer aplicables a la ciutat de Tarragona, entre altres molts municipis de Catalunya..

La sentència declara que són inconstitucionals i nuls alguns dels preceptes de la Llei perquè consideren que aquests preceptes suposen una invasió de la comunitat autònoma en les competències de l’Estat per envair la seva competència en matèria civil per regular les bases contractuals, que li atribueix la competència. per establir els criteris d’ordenació general del sector de la contractació privada en aquells territoris autonòmics que comptin amb legislació pròpia.

D’altra banda, la sentència limita els efectes de la declaració de inconstitucionalitat. Els efectes seran pro futur pel que els contractes d’arrendament d’habitatge subscrits amb anterioritat al moment de la present resolució es mantenen en els seus termes.

De moment el Tribunal Constitucional només ha fet publica una nota informativa i encara resta pendent la publicació de la sentencia i per tant, de la seva entrada en aplicació.

Per més informació podeu consultar:

NOTA INFORMATIVA Nº 19-2022 STC Llei 11.2020

Ley alquiler en Catalunya: El Tribunal Constitucional anula parte del texto que limita los alquileres (elperiodico.com)

Cómo afecta la declaración de inconstitucionalidad de la ley catalana de contención de rentas a los contratos en vigor | Opinión (expansion.com)