S’han tramitat ajudes destinades a joves menors de 36 anys, a adults, gent gran i persones en situació de risc d’exclusió social  

 Des de principis d’aquest any 2022, l’Oficina Local de l’Habitatge de Tarragona ha gestionat un total de 3.026 sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra suposa un increment de gairebé mil sol·licituds respecte a les dades de l’any passat, quan se’n van gestionar un total de 2.129. “Aquest augment és conseqüència de la situació d’emergència habitacional que està vivint la ciutat”, ha subratllat la consellera d’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, que, en aquest sentit, ha manifestat que des del consistori “treballem dia a dia per augmentar el parc públic de lloguer social i garantir a tothom el dret d’accés a un habitatge digne”.  

Miguel ha destacat que aquestes xifres sobre el nombre de sol·licituds gestionades “també ens tornen a evidenciar que l’Oficinal Local de l’Habitatge de Tarragona esdevé un referent entre la ciutadania”. “Agraïm l’esforç de tot el personal d’aquest servei per tal de facilitar la gestió dels ajuts a tothom que ho necessita”, ha afegit.  

Enguany s’han obert cinc convocatòries d’ajuts al pagament del lloguer. Per una banda, hi ha les subvencions per pagar el lloguer o la cessió d’ús d’habitatges i habitacions per facilitar l’accés i la permanència a sectors de la població en risc d’exclusió social i per facilitar l’emancipació de joves fins a 36 anys. D’altra banda, hi ha el Bo Jove, ajudes al pagament de lloguer o cessió d’ús destinades a joves amb escassos mitjans econòmics. També s’han gestionat les subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge a persones majors de 36 anys, així com a majors de 65 anys. Finalment, també s’han gestionat aquells ajuts al lloguer destinats a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.  

D’aquestes 3.026 sol·licituds rebudes en el marc d’aquestes cinc convocatòries d’ajuts, 1.294 han estat per l’ajut al lloguer, 875 pel Bo jove, 626 per l’ajut al lloguer jove i 231 per les subvencions destinades a la gent gran.  

Més informació a:

web Ajutament de Tarragona

Diari Més Tarragona

Diari de Tarragona