Des de l’estiu l’Ajuntament ha comprat setze habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte de l’Administració, el que representa més de la meitat de la partida de 1,5 milions d’euros que es va habilitar l’any passat.

Al bloc Sant Simó de Sant Pere i Sant Pau s’ha adjudicat a una família el primer dels setze pisos que va comprar el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smhausa) amb la partida d’1,5 milions d’euros que es va habilitar l’any passat amb el romanent de l’exercici anterior.

S’ha adjudicat a una família per donar solució habitacional a un dels molts casos que atén Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona. L’Institut Municipal de Serveis Socials canalitza aquestes demandes que, en aquest cas, ha obtingut una resposta favorable gràcies a l’embrionari parc públic d’habitatge municipal.

Consulta la notícia a: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/El-parque-publico-de-vivienda-de-TGN-recibe-a-sus-primeros-inquilinos-20220216-0062.html